Norsk Sjømatsenter AS skaper merverdier i kunnskapsbygging sammen med fiskeri og oppdrettsnæringen og bygger videre på Stiftelsen Norsk Sjømatsenters kunnskap og verdier

Norsk Sjømatsenter arbeider med en rekke FoU prosjekter i hele verdikjeden fra fiskeriene og oppdrett av flere fiskearter. Gjennom 14 år har Norsk Sjømatsenter opparbeidet et stort kontaktnett innenfor FoU og næring, både nasjonalt og internasjonalt, samt god kjennskap og gode kontakter til det offentlige støtte- og forvaltningsapparatet så vel nasjonalt som internasjonalt.  Norsk Sjømatsenter har til sammen koordinert prosjekter med totalrammer over 250 millioner kroner, også i internasjonale nettverk.

Sats Marint 2018 | 16 - 17 oktober 2018

Foredrag fra konferansen 15. - 16. mars. Oppdateres kontinuerlig

Onsdag 15. mars
09:00 - 10:00
Registrering og kaffe
10:00 – 12:00
Status over oppdrett av marine arter i Norge og utlandet. Hvordan legge til rette for vekst av marine arter
Ansvarlig: Grethe Adoff, Norsk Sjømatsenter
Oversikt over marint oppdrett i Norge
Grethe Adoff,
Norsk Sjømatsenter
Status berggylt og rognkjeks
Erlend Waatevik,
EWA
Satsing på andre arter enn laks og ørret
Statssekretær Roy Angelvik,
Nærings- og fiskeridepartementet
Er det offentlige tilskudd å hente? Oversikt over ulike virkemidler.
Svein Hallbjørn Steien,
Norges Forskningsråd
Finansiering av innovasjon
Anne Hvistendahl,
DnB
Hvem vil satse på fôr til marin fisk
Kathrine Løkling Lunde
Skretting
12:00 – 13:00
Lunsj
13:00 – 15:00
Oppdrett av kveite og steinbit
Ansvarlig: Birgitta Norberg, Havforskningsinstituttet
Kan steinbiten bli en lønnsom oppdrettsart?
Atle Foss,
Akvaplan - NIVA
Utfordringer i oppdrett av kveite
Leif Berg,
Nordic Halibut
Hva skal til for å oppnå stabil yngelproduksjon?
Børre Erstad,
Sterling White Halibut
Bedre yngelproduksjon med resirkulering?
Torstein Harboe,
Havforskningsinstituttet
Sykdom og helse forskning
Sonal Patel,
Havforskningsinstituttet
Lys og vitamin A styrer pigmentering og øyevandring hos kveite
Kristin Hamre,
Nifes
Produktpresentasjon: Levendefôr til startfôring av marin yngel

Planktonic
15:00 - 15:30
Kaffepause
15:30 - 17:30
Dyrking av alger,
Ansvarlig: Lill-Ann Gundersen, Norges Vel
Nasjonal mikroAlgepilot Mongstad - utvikling av nye verdikjeder fra CO2 til fôr og ingredienser
Hans Kleivdal,
Uni Research og Universitetet i Bergen
Status forskning og utvikling på dyrking av makroalger
Jorunn Skjermo,
SINTEF Ocean
Hva kan vi bruke taren til? “Effects of primary processing on macroalgae biomass for food applications”
Pierrick Stévant,
Møreforskning
Erfaringer med kommersiell produksjon av tare
Audun Oddekalv,
Seaweed AS
Erfaringer med IMTA av laks og tareoppdrett
Céline Monique Odile Rebours,
Møreforskning /Tarelaks
18:30
Middag
Torsdag 16. mars
08:30 – 09:30
Torskeoppdrett og fangstbasert akvakultur
Status torskeoppdrett
Atle Mortensen,
Nofima
Levendelagring av torsk
Bjørn Steinar Sæther,
Nofima
Levendelagring av kongekrabbe og snøkrabbe
Sten Siikavuopio,
Nofima
09:30 - 10:00
Diskusjon: Muligheter og begrensninger i levendelagring
10:00 – 13:00
Teknologiutvikling i landbasert oppdrett på tvers av artene,
Ansvarlig: Jørgen Borthen, Norsk Sjømatsenter
Status oversikt landbasert oppdrett i Norge– i drift, i planfasen og oversikt teknologileverandører
Jørgen Borthen/ Erlend Waatevik,
Norsk Sjømatsenter
Forskningsbehov, vet vi hvor flaskehalsene er? Hva gjøres?
Vasco Mota,
CtrlAQUA/Nofima
Kan landbasert teknologi gi lønnsom produksjon av laks og marine arter? “gjennomstrømning- eller RAS-anlegg”
Finn Christian Skjennum,
Njord Salmon AS
International experience with landbased production

The Aqua Maof Technology for land based fish production
Yoav Dagan,
Aqua Maof
Jurassic Salmon: Technology for land based salmon
Remigiusz Panicz,
West Pomerania University of Technology , Polen
Avsluttes med Lunch

Kompetanse- og satsingsområder

1

Utvikling av nye arter og produksjonsformer. Også lang erfaring fra laks og fiskerier.

2

Organisering av nettverk og konsortium, særlig på fellestema som restråstoff, miljø og human ernæring.

3

Lang erfaring i FoU- koordinering i EU og Norge.

4

Bidra med kompetanse og støtte til enkeltbedrifter som ønsker å satse på utviklingsprosjekter enten internt eller i samarbeid med forskningsinstitusjoner.

5

Utarbeide og gjennomføre konferanser, kurs og opplæringstilbud for sjømatbedrifter.

6

Bistå bedrifter med registreringsarbeid og bedriftsintern oppfølging. Betre FoU gjennom Skattefunn.

7

Være initiativtaker og prosjektleder for samarbeidsprosjekter mellom sjømatnæring , forskning og forvaltning på innovasjons- og forbedringstema.

Prosjekter

Avslutta prosjekter

Produksjon av leppefisk

Rensefisk:  Det store FHF-støttede prosjektet LeppeProd ble gjennomført  som et samarbeid mellom SINTEF, Nofima, Havforskningsinstituttet, NIFES og NTNU, og med alle de 4 berggyltprodusentene inkludert. Prosjektet dekket sentrale flaskehalser gjennom hele livssyklusen. Nærmere opplysninger: jorgen@sjomat.no eller i FHF.

Sats marin/Sats på torsk

 Nettverket Sats på torsk og senere Sats marint  jobbet fra 1999 for å fremme utviklingen av fangsbasert og oppdrettet torsk. Fortsetter fokus på marine arter som brukes som  rensefisk i lakseoppdrett. Norsk Sjømatsenter koordinerer og formidlier FoU. Nærmere opplysninger: grethe@sjomat.no .

Kunder og samarbeidspartnere

Kunder og samarbeidspartnere

Om oss

Norsk Sjømatsenter AS er eid av Grethe Adoff  og Jørgen Borthen, begge med allsidig erfaringsbakgrunn innen  forskning, forvaltning og næringsutvikling innen fiskeri og oppdrettsnæringen. 

Jørgen Borthen - R&D Leader

Telefon: +47 951 39 288

epost: borthen@sjomat.no

Grethe Adoff - Daglig leder

Telefon: +47 915 58 644

epost: grethe@sjomat.no

Kontakt oss

No form to show
Copyright: Norsk Sjømatsenter 2018